Skip to content

Vandaag de dag is Weduwe J. de Bruyn en Zonen B.V. een hoeksteen van de gemeenschap, waar vakmanschap en klantgerichtheid nog steeds hoog in het vaandel staan. Hun diensten blijven essentieel en hun toewijding aan excellentie is onwankelbaar.

In een wereld die voortdurend verandert, blijft dit familiebedrijf een baken van stabiliteit en kwaliteit, een ware pijler van succes en integriteit.

Historie
0

De geschiedenis van Wed. J. de Bruyn en Zonen BV begint omstreek het jaar 1910 waarin Cornelis de Bruyn na enige omzwervingen met behulp van familie een schuit koopt en daarmee “in de beurtvaart gaat”.

Op jeugdige leeftijd overlijdt Cornelis de Bruyn. De schuit wordt dan door zijn twee zoons Jan en Willem getrokken. Later wordt gebruik gemaakt van trekhonden. In weer een later stadium wordt een motor ingebouwd. Het bedrijf groeit en er worden een schuit en ook motorvoertuigen (auto’s) bijgekocht.

0

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog bezit het bedrijf 7 vrachtauto’s. Hiervan worden 5 auto’s in beslag genomen omdat het uitvoeren van werkzaamheden voor de bezetters geweigerd wordt. Eén van de overgebleven auto’s wordt verstopt en de enig overgebleven vrachtauto wordt al snel van een houtgenerator voorzien. De schuiten die stilliggen worden weer in gebruik genomen en één van de schuiten wordt verlengd in Vreeswijk. I.v.m. brandstofschaarste wordt deze schuit door een paard getrokken. De naam van de onderneming luidt op dat moment ‘’Gebr. De Bruyn’’.

Na de tweede wereldoorlog komen twee van de vijf in beslag genomen auto’s weer terug in het bedrijf; helaas is van deze twee wagens niet veel meer over en ook de verstopte auto blijkt totaal verroest. In deze tijd is er niet of nauwelijks aan vrachtauto’s te komen; men komt slechts door toewijzing aan de beurt om een auto te kopen. Wrang heeft de familie de Bruyn het altijd gevonden dat menig vervoerder die gedurende de oorlogsjaren wel voor de bezetters had gereden vaak het eerst aan de beurt kwam om auto’s te kopen. Er wordt weer begonnen met de opbouw van het bedrijf.

0

In 1956, het bedrijf bezit dan totaal 8 vrachtauto’s en een dragline, overlijdt Jan de Bruyn op 44 jarige leeftijd. In 1957 zet moeder Margaretha de Bruyn-Renes het bedrijf voort met de zonen Bert, Cor en Jan. De naam luidt vanaf dat moment Wed. J. de Bruyn en Zonen.

Het is een moeilijke tijd waarin een bestedingsbeperking bestaat. Een goede vriend van wijlen Jan de Bruyn, Piet Severs, helpt het bedrijf door een groot werk aan het bedrijf over te doen. Dit betekende de redding van de onderneming.

0

In 1975 komt eveneens zoon Wim bij de onderneming en het bedrijf groeit langzaam maar zeker verder. Tot 1978 wordt de directie gevoerd door Mevrouw de Bruyn met 3 zoons. Zoon Cor verzorgt het technisch gedeelte en zoons Jan en Bert het operationele gedeelte. In 1978 emigreren zoons Jan en Bert naar Tasmanië en zoon Wim besluit uit de onderneming te stappen. Alleen zoon Cor blijft in de onderneming als directeur actief.

Na de emigratie van Jan en Bert de Bruyn worden operationele taken oa door Ewold Sikkens verzorgd; hij wordt in 1988 tot directeur benoemd.

0

Door inzet van alle medewerkers groeit de onderneming. Begint 1996 neemt Cor de Bruyn afscheid als technisch directeur van de onderneming. Voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis staat niemand van de familie de Bruyn meer aan het roer van de onderneming.

0

In 2001 wordt de onderneming gekocht door Xavier Duyn die de onderneming voortzet. In 2003 wordt De Rijk Transport & Logistics BV, Nieuwkoop een zusterbedrijf. De onderneming groeit verder en er worden naast transportdiensten meer logistieke diensten verzorgd.

Per begin 2011 opereren de beide vestigingen van de onderneming onder één naam: Wed. J. de Bruyn en Zonen B.V.

0tot heden

In 2014 worden beiden lokaties samengevoegd in Nieuwkoop en gaan zij onder één dak verder.

Wed. J. de Bruyn & Zn. B.V.
Contact

Nieuwveenseweg 30
2421 LD  Nieuwkoop

Tel. algemeen 0172 – 82 09 10

Diensten
Informatie
Back To Top